Silverspooni konkursi tingimused

Tingimused

REEGLID SILVERSPOON KONKURSS 2019


 1. 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Silverspoon gastronoomiaauhinnad (Auhinnad) antakse igal aastal tunnustamaks silmapaistvaid toitlustusettevõtteid (Toitlustusettevõtted) Eestis.
1.2 Auhinna eesmärgiks on tunnustada teenuste kvaliteeti Eesti toitlustus- sektoris ning toimida kvaliteedistandardite tõstmise katalüsaatorina.
1.3 Auhindasid annab välja MTÜ Gastronomy Society of Estonia(Selts) – mittetulundusühing, mis on pühendunud toitlustussektori ning elustiiliasutuste edendamisele Eestis.
1.4 Auhinnad antakse välja Seltsi juhatuse (Juhatus) järelvalve all. Juhatus määrab kindlaks Auhindade jagamise poliitika ja protseduurid.
1.5 Auhinnad antakse igas Juhatuse poolt kehtestatud kategoorias (Kategooria).
1.6 Käesolevad Juhatuse poolt heakskiidetud reeglid (Reeglid) kehtestavad Auhindade jagamise reeglid 2019. aastaks.

 1. 2. SOBIVUS JA AVALDUSE ESITAMINE

2.1 Auhindadele kandideerimist võivad taotleda kõik Eesti Vabariigis asuvad ja mistahes allpool nimetatud menüüga Toitlustusettevõtted, vastavalt käesolevate reeglite punktis 2.8 sätestatud kategooria kriteeriumitele:

2.1.1. À la carte menüü
2.1.2. Püsimenüü
2.1.3. Komplektmenüü (sh banketimenüüd ja kellaajast sõltuvad menüüd, ent mitte buffeed)
2.1.4. Päevamenüü
2.1.5. Magustoidumenüü

2.2 Juhatuse otsusel võidakse teatud tüüpi Toitlustusettevõtete puhul (näiteks Juhatuse definitsiooni järgi kiirtoiduasutused) Auhindadele kandideerimine välistada.
2.3 Kandideerimiseks peab Toitlustusettevõte esitama Seltsile asjakohase elektroonilise või kirjaliku avalduse 30. aprilliks 2019.
2.4 Avalduse vormi standardid, avalduse esitamise tähtajad määrab kindlaks Juhatus.
2.5 Avaldust täites ja esitades tunnistab Toitlustusettevõte Reegleid ning kohustub neid järgima.
2.6 Iga Toitlustusettevõtte Kategooria määrab enne hindamise algust kindlaks Juhatus.
2.7 Toitlustusettevõtted ei registreeru Kõrvalkategooriatesse. 2019. aasta Kõrvalkategooriad on „Parim teenindus“, „Parim kokk“, „Parim taimetoit“  ning need Auhinnad antakse välja kohtunike punktide põhjal. Ja “Silverspoon meediaauhind”, mis antakse välja spetsiaalselt loodud sõltumatu juhatuse hinnangu alusel.
2.8 Toitlustusettevõtted võivad registreeruda ainult ühes Põhikategoorias. Kategooriasse kuulumise lõpliku otsuse õigus kuulub ainuisikuliselt Juhatusele. 2019. aasta Põhikategooriad ja toitlustusettevõtete kriteeriumid konkreetsesse kategooriasse kuulumiseks on järgnevad:

 • Fine dining
  • Täielik menüü ja/või degustatsioonimenüü
  • Täielik veini- ja joogikaart
  • Täisteenindus
  • Sommeljee
  • Peakoka töökogemus ja kvalifikatsioon
 • Casual dining
  • Kolmekäiguline menüü
  • Veini- ja joogikaart
  • Peakoka töökogemus ja kvalifikatsioon
 • Gastropubi või õllerestoran
  • A la carte menüü
  • Joogikaart
  • Eripakkumised ja/või hooajalised pakkumised
 • Aasia köök
  • Kolmekäiguline menüü
  • Joogikaart
  • Aasia köök konkreetsete toiduvalmistamistraditsioonide ja praktikatega, mis seostuvad konkreetse kultuuriga
 • Rahvusvaheline köök
  • Kolmekäiguline menüü
  • Joogikaart
  • Rahvusvaheline köök, mis esindab ühe või mitme rahvusvahelise köögi parimaid traditsioone ning gastronoomilisi valmistusviise.
 • Eesti köök
  • Menüü
  • Joogikaart, Eesti jookidega
  • Eestile omased toidud, nii kaasaegsed kui klassikalised
  • Kasutatakse kohalikku toorainet
 • Pererestoran
  • Menüü koos lastemenüüga
  • Joogikaart
  • Eelistatav laste mängunurk või -tuba
  • Eelistatav ligipääs puuetega inimestele
 • Kohvik
  • Köök (sisseostetav toit pole lubatud)
  • A la carte menüü koos sooja toidu pakkumisega
  • Joogikaart
  • Pakutakse erilisi kohve ja/või teesid
 • Tänavatoit
  • Spetsiaalne köök
  • Müügipunkt tänaval (konteiner/buss/putka/turuputka/restorani take-awayaken)
  • Toitu valmistatakse või küpsetatakse kohe söömiseks

2.9 Juhatus võib oma äranägemisel lükata Toitlustusettevõtte avalduse tagasi või motiveeritud otsusel lõpetada Toitlustusettevõtte kandideerimine. Ülalmainitud üldreeglit piiramata võib Juhatus mis tahes ajal lükata Toitlustusettevõtte avalduse tagasi, lõpetada Toitlustusettevõtte kandideerimine või tühistada Toitlustusettevõttele antud Auhind, kui Juhatusele saavad teatavaks alljärgnevad asjaolud:

2.9.1  Toitlustusettevõte või selle omanik on muutunud maksujõuetuks või Toitlustusettevõtte või selle omaniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
2.9.2  Toitlustusettevõttel või selle omanikul puudub tema ettevõtlusega tegelemiseks vajalik avalik luba, litsents, registreering või muu volitus;
2.9.3  Toitlustusettevõtte või selle omaniku vastu on algatatud mis tahes haldus- või kohtumenetlus, mis võib avaldada tema äritegevusele ebasoodsat olulist mõju; või
2.9.4  Toitlustusettevõtte poolt avalduse esitamisel esitatud informatsioon on olulisel määral ebaõige;
2.9.5  mis tahes muu sündmus või tegu, mis võib avaldada oluliselt ebasoodsat mõju Toitlustusettevõtte või selle omaniku äritegevusele või Auhindade või Seltsi mainele.

2.10 Toitlustusettevõte võib oma kandidatuuri tagasi võtta, esitades Juhatusele vastavasisulise avalduse.

 1. 3. HINDAJAD

3.1 Registreeritud Toitlustusettevõtteid hindavad Juhatuse poolt määratud hindajad (Hindajad). Juhatuse ja Seltsi liikmed ei tohi tegutseda Hindajatena. Toetajad ei tohi tegutseda Hindajatena. Hindajatel ei tohi olla otsest ega kaudset seost isiklikult ega äriühingu kaudu ning kõik Hindajad peavad allkirjastama vormi, milles on märgitud, et nad ei ole ühegi Toitulustusettevõttega, samuti mitte vastava majandusharuga seotud mitte ühelgi viisil mis võiks nende hinnangut mõjutada.
3.2 Hindajate määramise põhikriteeriumiks on isiku erapooletus kõigi kandideerivate Toitlustusettevõtete suhtes. Juhatus püüab Hindajateks määrata erinevate elualade inimesi, eeldusel, et nad jagavad Seltsi eesmärke ning on üldiselt mõistlikult tuttavad kulinaariakunstiga.
3.3 Hindajate arvu määrab kindlaks Juhatus arvestades kandideerivate Toitlustusettevõtete arvu.
3.4 Juhatus võib igal ajal mõne Hindaja kõrvaldada või määrata täiendavaid Hindajaid. Juhul, kui Hindaja kõrvaldamise põhjuseks oli Hindaja erapoolikkus mõne tema poolt hääletatud Toitlustusettevõtte suhtes või Hindaja hääletuse ebakorrapärasus, võib Juhatus tühistada kõik kõrvaldatud Hindaja hääled ning suunata Toitlustusettevõtet hindama teise Hindaja. Kõigil teistel juhtumitel jäävad kõrvaldatud Hindaja hääled kehtima.

 1. 4. MAKSEDOKUMENDID

4.1 Hindaja maksab tema poolt hinnatava Toitlustusettevõtte arve Seltsi poolt välja antud maksedokumendiga (voucher) Toitlustusettevõtte poolt teenuse osutamise lõpul.
4.2 Maksedokument on varustatud Juhatuse või Seltsi liikmete allkirjadega ning omab seitsmekohalist seerianumbrit. Maksedokumendi näidise ja Juhatuse ja/või seltsi liikmete allkirjanäidised esitab Selts Toitlustusettevõttele enne Toitlustusettevõtte hindamist.
4.3 Toitlustusettevõte on kohustatud informeerima oma personali Maksedokumenti puudutavatest reeglitest. Juhul, kui Toitlustusettevõtte personal teenindamist lõpetades Maksedokumenti ei aktsepteeri, võib Juhatus Toitlustusettevõtte kandideerimise lõpetada.
4.4 Toitlustusettevõte, mis on klassifitseeritud fine dining restoranina, on hindamise protsessis kohustatud aktsepteerima kaheksa (8) Maksedokumenti. Iga Maksedokument on kehtiv ühe Hindaja ja ühe einekorra kohta. Täpsemalt, Maksedokument sobib kolme (3) toidukäigu ja ühe kokteili või õlle või klaasi veini saamiseks Toitlustusettevõttelt. Soovi korral võib Toitlustusettevõte esitada Võistlusele degustatsioonimenüü, ent Toitlustusettevõte peab selle kooskõlastama Juhatusega enne hindamise algust 30. aprillil 2019.a. Maksedokument annab igale Hindajale õiguse mittealkohoolsele joogile (mahl, vesi, smuuti) ning teele või kohvile. Muu alkoholi ja lisatoidukäikude eest peavad Hindajad maksma.
4.5 Toitlustusettevõte, mis on klassifitseeritud casual dining restoranina, rahvusvahelise köögina, Aasia köögina, pererestoranina või Eesti köögina, on hindamise protsessis kohustatud aktsepteerima kuni kuus (6) Maksedokumenti. Iga Maksedokument on kehtiv ühe Hindaja ja ühe einekorra kohta. Täpsemalt, Maksedokument sobib kolme (3) toidukäigu ja ühe kokteili või õlle või klaasi veini saamiseks Toitlustusettevõttelt. Maksedokument annab igale Hindajale õiguse mittealkohoolsele joogile (mahl, vesi, smuuti) ning teele või kohvile. Muu alkoholi ja lisatoidukäikude eest peavad Hindajad maksma.
4.6 Toitlustusettevõte, mis on klassifitseeritud gastropubi/õllerestoranina või kohvikuna, on hindamise protsessis kohustatud aktsepteerima kuni kuus (6) Maksedokumenti. Iga Maksedokument on kehtiv ühe Hindaja ja ühe einekorra kohta. Täpsemalt, Maksedokument sobib kahe (2) toidukäigu ja ühe kokteili või õlle või klaasi veini saamiseks Toitlustusettevõttelt. Kaks toidukäiku võivad olla eelroog ja dessert, või eelroog ja pearoog, või pearoog ja dessert. Maksedokument annab igale Hindajale õiguse mittealkohoolsele joogile (mahl, vesi, smuuti) ning teele või kohvile. Muu alkoholi ja lisatoidukäikude eest peavad Hindajad maksma.
4.7 Toitlustusettevõte, mis on klassifitseeritud tänavatoiduna, on hindamise protsessis kohustatud aktsepteerima kuni kuus (6) Maksedokumenti. Iga Maksedokument on kehtiv ühe Hindaja ja ühe einekorra kohta. Täpsemalt, Maksedokument sobib ühe eine (1 pearoog ja kõik lisandid) ja ühe kokteili või õlle või klaasi veini või ühe mittealkohoolse joogi (mahl, vesi, smuuti, kohv, tee) saamiseks Toitlustusettevõttelt. Maksedokument annab igale Hindajale õiguse mittealkohoolsele joogile (mahl, vesi, smuuti). Muu alkoholi ja lisatoidukäikude eest peavad Hindajad maksma.
4.8 Hindajad võivad anonüümse hindamise ajal Toitlustusettevõttesse kaasa võtta külalisi, kuid külalised peavad oma toidu, jookide ja alkoholi eest ise maksma
4.9 Iga Maksedokumenti loetakse Toitlustusettevõtte arve tasumiseks Hindaja teenindamise eest. Hindaja ei tohi Maksedokumenti kuritarvitada ning iga Maksedokumendi kasutamine on piiratud sellele kirjutatud kitsendustega.

 1. 5. HÄÄLETAMINE

5.1 Hindaja täidab iga tema poolt hinnatud Toitlustusettevõtte kohta hääletussedeli vastavalt Juhatuse poolt kinnitatud juhistele. Hindaja toimetab läbi etteantud online keskkonna hääletusdokumendid aegsasti AS PricewaterhouseCoopers kätte, kuid mitte hiljem, kui Juhatuse poolt ette nähtud tähtajaks.
5.2 Hääletustulemused on salajased.
5.3 Hääletustulemused loeb kokku AS Pwc ning need esitatakse Juhatuse poolt määratud hindamisperioodi lõpul Juhatusele ja seltsile.
5.4 Pärast häälte tulemuste saamist kuulutab Juhatus igas Kategoorias välja minimaalselt kolm (3) ja maksimaalselt viis (5) auhinnakandidaati.
5.5 Kategooria võitja määratakse kindlaks ainuüksi häältele tuginedes ja kuulutatakse välja 2019 gala-üritusel.

 1. 6. VÕITJATE VÄLJAKUULUTAMINE, KOOSTÖÖ SPONSORITEGA ja LOGODE KASUTAMINE

6.1 Kõik hääletustulemused on lõplikud ning neid hoitakse saladuses kuni Auhindade kätteandmiseni seltsi poolt korraldataval gala-õhtusöögil.
6.2 Kategooria võitja saab Juhatuse ja seltsi poolt määratud auhinna.
6.3 Selts kavatseb edendada auhinnavõitjate tegevust turismi- ja meediasektori vastastikuse koosmõju vahendusel niiviisi, et Auhindasid saab kasutada Eesti toitlustusssektori üldtunnustatud kvaliteedimärgina. Võitjad võivad kasutada Auhindade logo(sid) üksnes otseses seoses oma teenusega või võitja reklaamimisel eeldusel, et Auhindade logosid (muuhulgas värve, sõnu ja teisi komponente) ei muudeta ega täiendata ning et nimetatud logosid kasutatakse alati koos võitja Kategooria ja aastaarvuga.
6.4 Peale võitjate poolt logode kasutamise nii, nagu selgesõnaliselt on kirjeldatud ülalpool punktis 6.3, ei ole Toitlustusettevõttel ega Toitlustusettevõtte omanikel Auhindade ja/või Auhindade logode suhtes mingeid autori-, kaubamärgi ega teisi intellektuaalomandi õigusi.
6.5 Selts soovitab tungivalt Silverspoon 2019 Finalistidel ja Võitjatel teha koostööd võistluse Reklaami-, Teemant- ja Kategooria sponsoritega. Silverspoon 2019 Võistluse osana loodavad sponsored teha tihedat koostööd registreeritud Toitlustusettevõtetega. Eriti soovitab Selts tungivalt otseseid ristturundusvõimalusi ja Finalisti/Võitja Kategooria Sponsori(te) vahel.

6.5.1 Finalistid ja Võitjad on kohustatud arutama Kategooria, Teemant- ja Reklaamisponsoritega nende toodete reklaamimist. Ent igasugune ühine turundusinitsiatiiv peab toimuma kõigi osapoolte ühisel nõusolekul. Kõik sellised kokkulepped peavad jääma Auhindamise reeglite piiresse ja pooltel ei ole õigust pöörduda kaebustega Silverspoon programmi ega Seltsi poole.
6.5.2 Finalistid ja Võitjad kohustuvad panema välja Võitja või Finalisti tunnistuse koos sponsori nime ja logoga kogu sponsoreerimise aasta jooksul visuaalselt nähtavas kohas.

 1. 7. KAEBUSED

7.1 Kõik Auhindadega seotud kaebused lahendab lõplikult Juhatus kahe nädala jooksul alates kaebuse, samuti Juhatuse poolt küsitud seletuste ja muude tõendusmaterjalide saamisest.
7.2 Käesolevad Reeglid on Juhatuse poolt vastu võetud 21. veebruaril 2019. aastal ning Juhatus võib neid igal ajal asendada, muuta või täiendada.