Silverspoon Awards 2020 konkurss

Uus hooaeg / 10. august 2020

HORECA valdkonda kõvasti räsinud koroonakriis on oluliselt mõjutanud restoraniäri valdkonda. Oleme olukorrast tingituna vaadanud kriitiliselt üle võimalused korraldada sellel aastal Silverspooni konkurss ning jõudnud ühiselt arvamusele, et ka sellel aastal vajavad parimad tegijad tunnustust ja esiletõstmist.

Selleks oleme selleaastase Silverspooni konkursi jaoks välja töötanud uue, käesoleval aastal kehtiva formaadi, mis koosneb mitmest tunnustuskategooriast. Restoranid paigutatakse tunnustuskategooriatesse vastavalt osalejate poolt täidetud konkursi küsimustikule. Küsimustiku, millele ootame osalejate vastuseid, väljastame igale konkursile registreerunud restoranile eraldi meiliga. Igas kategoorias tunnustame ja autasustame viite restorani. Lõplikud tulemused moodustuvad lisaks restoranide poolt saadetud vastustele ka meie kohtunikkonna arvamustest. Selleks on neile välja töötatud eraldi küsimustik, mille tulemused liidetakse restoranidele saadetud küsimustiku omadega.

Kategooriad:

“Parim ellujääja” – restoran, kes vaatamata keerulisele ajale suutis uksed lahti hoida optimeerides oma tegevust ning implementeerides uusi ja põnevaid lahendusi (kriisiaegne menüü-, kulude optimeerimine, turundus- ja kliendilahendused).

“Kogukonna vibe’i ülevalhoidja” – restoranid, kes suutsid kooskõlas kehtivate piirangutega hoida uksed lahti, suunates oma tegevuse ja turunudse eeskätt restoraniga piirneva asumi elanikele, kui väljaspool seda asumit olevatele klientidele

“Parima kullerteenuse pakkuja” – eesmärk on selgitada parimal viisil kasutusele võetud kullerteenuse lahendus, milleks võib olla restorani enda teenus või mõne spetsialiseerunud teenusepakkuja lahendus

“Parim restoranikett” – selle kategooria hinnang moodustub eelnevate kategooriate kaalupunktide kokkuvõttest, kohandatuna ettevõtete grupile, kes majandab mitut restorani;
selle kategooria puhul ootame, et restoranid, kes siia kvalifitseeruvad, annaks meile teada kõigi oma asutuste nimed, aadressid ja kontaktid

Lisakategooriad:

“Meedia auhind” – see on meie tavapärane kategooria, mille eesmärk on tänada ja tunnustada neid ajakirjanikke ja/või meediaväljaandeid, kes panustavad Eesti gastronoomiasektori ja toidukultuuri arengusse ning populariseerimisse

“Suurim eeskuju toidumaailmas” – inimene, kellelt on olnud kõige rohkem õppida ning kes on oma tegevusega inspireerinud restoranivaldkonnas osalejaid. See valik teostatakse kõigi osalevate restoranide esindajate hääletuse põhjal
“Rahva lemmik“ – restoran, mis on läbi aastate tegutsenud ning vaatamata erinevatele kriisiaegadele suutnud tõusta rahva lemmiku staatusesse
„Parim uus restoran“ – viimase kahe aasta jooksul avatud restoran

Värsked uudised