SILVERSPOON NOORE KOKA KONKURSS 2019

VÕISTLUSE REEGLID 2019

SILVERSPOON “NOOR KOKK” KONKURSS 2019


REEGLID

MTÜ Gastronomy Society of Estonia (“MTÜ”) (registrijärgse asukohaga Pärnu mnt 18, Tallinn, Eesti 10141) on “Silverspooni noore koka võistluse 2019” (“NKV”) nimelise algatuse organisaator. Selle algatuse eesmärgiks on talendiotsing Eestis. Selles saavad osaleda avalduse esitamise ajaks täisealised kuni 24-aastased noored kokad, kes vastavad allpool loetletud nõuetele. 2019 aasta noore koka konkursi registreerimine lõpeb 30 juulil.

Käesolevad reeglid avaldatakse veebisaidil www.silverspoon.ee (“Sait”). Palume kõikidel kandidaatidel need reeglid hoolikalt läbi lugeda: kandidaadid deklareerivad algatusest osa võttes, et mõistavad ja aktsepteerivad kõiki käesolevaga kehtestatud tingimusi.

 1. 1. NKV eesmärk

1.1 Algatuse eesmärgiks on toetada hea toidu kultuuri põhimõtteid Eestis projektiga, mis on pühendunud andekate noorte kokkade leidmisele ning nende oskuste ja talentide tunnustamisele ja arengu julgustamisele.

 1. 2. Ajakava: NKV 2019 konkursi registreerimine on avatud ning registreerimise viimane päev on 30. juulil  kell 23:59.

2.1 Osalemiseks peavad kandidaadid registreeruma aadressil www.silverspoon.ee/noore-koka-konkurss/

2.2 Algatus koosneb järgmisest 4 etapist kandidaatide seast võistlusel osalejate, kohalike finalistide ja võistluse võitja välja selgitamiseks:

ETAPP 1

 • Silverpoon kodulehel registreerumine (etapp 1):  30. juuli 2019

ETAPP 2

 • Kandidaatide seast võistlusel osalejate valimine:
  • 01. august kuni 16. august 2019 kuni kümne (10) osaleja valimine registreerunud kandidaatide seast (ja neile otsuse teatavaks tegemine)

ETAPP 3

 • Žürii poolt valitud koostisainetest toiduvalmistamise veerandfinaal ja poolfinaal perioodil 10. septembrist kuni 24. septembrini 2019
 • Veerandfinaalis selgitatakse välja 10-st võistlejast 5, kes pääsevad edasi poolfinaali.
 • Poolfinaalis selgitatakse välja 3 finalisti

ETAPP 4

 • Kohtunikekogu ees peetav finaalvõistlus 3 finalisti vahel on kavandatud 31.10.2019
 • Võitja kuulutatakse välja Silverspoon 2019 pidulikul gaalal 16. novembril.

2.3 Ürituste kuupäevad ja asukohad võivad muutuda: mis tahes muudatus tehakse teatavaks veebisaidil www.silverspoon.ee ja sellest teatatakse ka otse osalejatele. Üritused võivad toimuda ka finaaliga samal päeval ning 10 võistlusel osalejat võidakse neist osa võtma kutsuda.

 1. 3. NKV nõuded – Lugege hoolikalt!

3.1 Selles algatuses saavad osaleda ainult järgmistele nõuetele vastavad noored kokad:

 • Vanus:
  • osaleja peab olema Eesti seaduste järgi täisealine, ent mitte vanem kui 24-aastane 30. juuli 2019 seisuga.
 • Kogemus:
  • osaleja peab käesoleval ajal töötama või õppima ja/või olema töötanud täiskohaga vähemalt 1 aasta ühes või mitmes restoranis/toitlustusfirmas kui commischef de cuisinechef de partie või sous chef (aastane töökogemus ei pea olema saadud ühes ja samas restoranis).
 • Keel:
  • võistluse ametlik keel on eesti keel, mistõttu peavad kandidaadid suutma ennast väljendada eesti keeles nii suuliselt kui kirjalikult.
  • Registreerumise hõlbustamiseks ja kiirendamiseks võib avaldusi esitada eesti või inglise keeles.
 • Eespool nimetatust erinevas keeles esitatud avaldusi ei võeta vastu.
 • Iga noor kokk võib esitada 2019 NKV-l osalemiseks ühe avalduse ühe tunnusroaga.
 • Iga kandidaat on ise kohustatud saama oma tööandjalt nõusoleku, kui see on võistlusel osalemiseks vajalik.
 • Algatuses osaledes tagab iga kandidaat, et ta on saanud eespool nimetatud nõusoleku või et tal pole seda vaja saada.
 • Lisaks sellele on iga osaleja kohustatud kindlustama ennast tööõnnetuste vastu (riiklik või erakindlustus). MTÜ vajab dokumentaalset tõestust kindlustuse olemasolu kohta.
 1. 3.2  Etapp 1: Silverspoon kodulehel registreerumine toimub kuni 30. juulini 2019

3.2.1 Võistlusel osalemiseks peavad eespool loetletud nõuetele vastavad noored kokad Silverspoon kodulehel registreeruma, täites Saidil oleva vormi. Seda vormi ei saa salvestada, mistõttu tuleb registreerumine ühekorraga lõpetada.

3.2.2 Vorm tuleb täita eesti või inglise keeles:

 • Kontaktinfo: nimi, aadress, telefoninumber, meiliaadress (nõutav)
 • Praegune töökoht (nt nimi, aadress, telefon) (nõutav)
 • Praegune ametinimetus (nt commis/chef/sous chef/chef de partie) (nõutav)
 • Failina manustatud kehtiva isikutunnistuse koopia, millest on selgelt ja arusaadavalt näha sünnikuupäev
 • Digitaalsed soovitused, viited ja lingid (nt veebisait, sotsiaalmeedia lehed) (vabatahtlik)

3.2.3 Failidena tuleb manustada info senise töökogemuse ja tunnusroa kohta:

 • Ajakohane CV koos isiklike soovitustega ning tunnusroa kirjelduse ja/või retseptiga
 • Tunnusroa fotod (vähemalt üks (1) ja kuni kolm (3))
 • Tunnusroa andmed registreerumisvormile:
  • Tunnusroaks võib olla eelroog või pearoog. Suupisted ja magustoidud ei ole lubatud.
  • Retsept peab sisaldama järgmisi andmeid: retsepti nimi, roa tüüp (eelroog või pearoog), koostisained ja kogused, retsepti järgi valmivate portsjonite arv, valmistusviis, valmistusaeg, küpsetusaeg ja serveerimisviis.
  • Tunnusroog peab vastama Euroopa Liidu hügieeninõuetele ning floora ja fauna kaitset käsitlevatele seadustele.

3.2.4 Lisaks sellele peavad kandidaadid vastama järgmistele kohustuslikele küsimustele eesti või inglise keeles: 

 • “Kuidas te kirjeldaksite oma kokandusstiili? Olge julge. Olge aus.”
 • “Mida te püüate oma tunnusroaga väljendada?”
 • “Kirjeldage 2 või 3 kokandustrendi, mida te praegu Eestis näete. Kui need teid mõjutavad, siis kuidas?”

3.2.5 MTÜd ei saa pidada vastutavaks, kui osalemiseks esitatud ja/või kontaktinfo on vale või pole täpne. MTÜ-le jääb õigus mis tahes ajal kontrollida osaleja info (k.a osaleja ID, vanus, elukoht) õigsust ning paluda esitada täiendavat infot, mida peab vajalikuks tõendamaks registreerimisel esitatud väiteid, ning diskvalifitseerida käesolevaid reegleid rikkuvaid osalejaid.

 1. 3.3 Etapp 2: Kandidaatide seast võistlusel osalejate valimine – 01.august kuni 16. august 2019

3.3.1 2019 NKV kohtunikeks on asjatundlikest Eesti kokkadest koosnev kogu (“Kohtunikekogu”). Kohtunikud on MTÜst sõltumatud. Nad valivad teises etapis kandidaatide seast kuni 10 noort kokka võistlema musta kasti koostisainetest toiduvalmistamise poolfinaalides.

3.3.2 Valikuprotsessi juhib Kohtunikekogu, mis võib omal äranägemisel toetuda kohalike asjatundjate või organisatsioonide abile.

3.3.3 Kandidaatide seast võistlusel osalejate välja valimiseks hinnatakse avaldusi järgmiste kriteeriumite alusel. Kohtunikekogu liikmed annavad neist igaühele hinde, kusjuures iga Kohtunikekogu liige saab anda ühele kandidaadile kokku maksimaalselt 75 punkti. Kohtunikekogu hinnang on lõplik.

 • TUNNUSROOG
 • KOKA OSKUSED (10 punkti):võime töötada toorainetega, valmistades neist roa, mis peab lugu toorainete olemusest ja hooajalisusest.
 • KOOSTISAINED (10 punkti):võime valida turul pakutavate seast kvaliteedi, värskuse ja unikaalsuse poolest parimaid koostisaineid suurepärase maitse saavutamiseks.
 • GENIAALSUS (10 punkti): võime uurida uusi, väljakutset pakkuvaid ja uuenduslikke perspektiive seoses fine cuisine’i kultuuriga isiklikus ja kaasaegses võtmes maitsete tasakaalu säilitades.
 • ESTEETIKA (10 punkti): roa presentatsioon täiendamaks selle põhiolemust esteetilise elamusega.
 • SEISUKOHT (10 punkti): kandidaadi vastus küsimusele “Mida te püüate oma tunnusroaga väljendada?”
 • KÜSIMUSED KANDIDAADILE
 • STIIL (15 punkti): “Kuidas te kirjeldaksite oma kokandusstiili? Olge julge. Olge aus.”
 • TRENDID (10 punkti): “Kirjeldage 2 või 3 kokandustrendi, mida te praegu Eestis näete. Kui need teid mõjutavad, siis kuidas?

3.3.4 10 võistlusel osalejat valitakse välja igale kandidaadile eespool loetletud kriteeriumite alusel antud punktisumma järgi. Need 10 isikut pääsevad seejärel edasi NKV järgmisesse etappi. MTÜ teeb tulemuse telefoni ja/või meili teel teatavaks ainult võistlusele osalema valitud isikutele. Nende nimed avaldatakse ka Saidil ja Silverspooni Facebooki lehel.

 1. 3.4 Etapp 3 – Žürii poolt valitud koostisainetest toiduvalmistamise veerandfinaal ja poolfinaal – 10. oktoobrist kuni 24. oktoobrini 2019

3.4.1 Kolmanda etapi veerand –ja poolfinaalides astuvad üles kõik kuni 10 kandidaatide seast võistlusele osalema valitud noort kokka. Nende seast valitakse finalistid. MTÜ teeb teatavaks veerand –ja poolfinaalide kuupäevad, asukohad ja muu logistilise info.

3.4.2 Veerand –ja poolfinaalides peavad noored kokad valmistama toitu Kohtunikekogu poolt valitud musta kasti koostisainetest. Kohtunikekogu teeb eelnevalt teatavaks ainult selle, kas osalejatele antakse 2 musta kasti (s.t 2 käiku) või 1 must kast (ainult 1 käik).

3.4.3 Kohtunikekogu teeb veerand –ja poolfinaali(de) päeva(de)l teatavaks valmistusaja ja lubatud küpsetusaja.

3.4.4 Kohtunikud maitsevad iga noore koka valmistatud roogasid ja hindavad neid allpool loetletud kriteeriumite alusel. Kohtunikekogu iga liige saab igale osalejale anda kokku kuni 100 punkti, hinnates igat kriteeriumit vahemikku ühest kuni allpool täpsustatud maksimumini jäävate punktidega.

 • RIIETUS JA ISIKLIK HÜGIEEN (10 punkti): puhas ja pressitud kokakuub koos põlle, kokamütsi ja sobivate köögijalatsitega. Kokad peaks olema puhtad ja duši all käinud – hea isikliku hügieeniga.
 • KOKA OSKUSED (20 punkti):punkte antakse kaasaegse kokakunsti nõuetele ja arusaamadele vastava toidu korrektse valmistamise eest. Toiduvalmistamise viis peaks olema praktiline ja rakendada tuleb sobivaid toiduvalmistamisvõtteid.
 • KOOSTISAINETE SOBITAMISE OSKUS (20 punkti): noore koka oskus musta kasti koostisaineid omavahel kokku sobitada sidusa ja loomingulise roa valmistamiseks.
 • ESTEETIKA JA SEISUKOHT (10 punkti): roa presentatsioon täiendamaks selle põhiolemust esteetilise elamusega. “Mida te püüate oma roaga väljendada? Millise stiili, elegantsi ja teatraalsusega te oma rooga rikastate?”
 • KULDNE KOLMIK (30 punkti): maitse, tekstuur, temperatuur. Koka elatis sõltub klientidele parima maitse ja tekstuuriga roogade valmistamise võimest. Kas määratud olulisemate koostisainete maik pääseb domineerivalt esile? Kas koostisained sobivad omavahel kokku? Kas temperatuurid on õiged? Kas tekstuurid peegeldavad rakendatud kokandustehnikat? Kas roog pakub ahhaa-elamust?
 • KOHTUNIKEKOGU LIIKME ARVAMUS (20 punkti): kohtunikekogu iga liikme isiklik arvamus selle kohta, kuidas noor kokk suudab rakendada oma parimaid oskusi ja loomingulisust terviku kokkupanekul.

3.4.5 Kohtunikekogu valib 3 finalisti igale võistlusel osalejale eespool loetletud kriteeriumite alusel antud punktisumma põhjal. Finalistid tehakse teatavaks Saidil.

 1. 3.5 FINAAL: “Musta kasti” koostisainetest toiduvalmistamise finaal – 31. oktoobril 2019

3.5.1 Finaalvõistlus peetakse 31. oktoobril Tallinnas (täpne asukoht ja aeg teatatakse hiljem).

3.5.2 Poolfinaalide ja finaaliga samadel kuupäevadel võib toimuda ka kõrvalüritusi, kuhu võidakse võistlusel osalejaid kutsuda. Seetõttu on oluline, et kõik osalejad teeks ennast selleks perioodiks vabaks.

3.5.3 Finaalis valmistavad 3 finalisti taas 1 või 2 käiku musta kasti koostisainetest. Hindamissüsteem on sama nagu veerand –ja poolfinaalide 100 punkti süsteem, ent finaalis võidakse Kohtunikekogu täiendada erilise üllatuskülalisega.

3.5.4 Finalistid reastatakse saadud punktisummade alusel pingeritta ja kõrgeima punktisumma teeninud osaleja kuulutatakse võistluse võitjaks.

 • Võitja kuulutatakse välja 2019 aasta pidulikul Silverspoon gaalal, 16. novembril. Võitjale omistatakse aunimetus Silverspooni noor kokk 2019” ning stipendium rahvusvahelise praktikakohaga Michelin tärniga pärjatud restoranis.

3.5.5 Ürituse järel avaldatakse finaali tulemused nii Silverspooni saidil kui Facebooki lehel.

 1. 4. AVALDATUD MATERJALID

4.1 Koos osalemisavaldusega saadetud sisu ei tohi sisaldada kujutisi, mida võib pidada solvavaks või ühiskonnas üldlevinud moraalinormidega vastuolus olevaks (vulgaarne, vägivaldsed stseenid, ebaseaduslikud tegevused, usutunnistuse või rassi alusel diskrimineeriv jne), mis rikuvad mis tahes viisil kolmandate poolte õigusi, mis on laimavad, mis rikuvad teiste isikute privaatsust või autoriõigusi.

4.2 MTÜ-le jääb õigus kontrollida, tagasi lükata või diskvalifitseerida mis tahes osalust, mida MTÜ peab väärituks, solvavaks, sobimatuks, algatuse meelsusega vastuolus olevaks või mis võib kahjustada MTÜd, Kohtunikekogu, NKV algatust või mis tahes kolmanda poole imagot või reputatsiooni. Kui mis tahes võistlusel osalejate ehk poolfinalistide hulka valitud isik käitub antisotsiaalselt või sobimatult seoses poolfinaalide või finaaliga, siis on MTÜ-l õigus vastav isik diskvalifitseerida ja/või rakendada mis tahes meetmeid, mida MTÜ peab vajalikuks oma õiguste ja põhimõtete kaitseks.

4.3 Osalemiseks tohib esitada ainult originaalmaterjale.

4.4 Iga kandidaat deklareerib ja kinnitab algatuses osaledes, et:

 • esitatud sisu (materjalid/retseptid) on algupärased ega riku autoriõigusi ja/või kaubamärgiõigusi ja/või tööstusomandiõigusi ja/või isiklikke õigusi ega mis tahes muid mis tahes füüsilise või juriidilise isiku kommerts-, intellektuaalseid ja/või tööstusliku kasutamise õigusi.
 • ta vabastab MTÜ, Kohtunikekogu ja nende õigusjärglased täielikult vastutusest seoses mis tahes kahjustavate tagajärgede, kulude või kahjudega, mis võivad kaasneda käesoleva deklaratsiooni ja tagatise rikkumisega. Eeskätt vabastab osaleja organisaatori täielikult vastutusest kahjude (k.a kulude) eest, mida kolmandad pooled nõuavad MTÜ-lt sisse alloleva tagajärjel:
 • tegevus või hoiatus, mis põhineb tõsiasjal, et ainuüksi sisu valdamine või kasutamine organisaatori poolt rikub autori-, kaubamärgi-, patendi-, oskusteabe, leiutise-, isiklikke ja mis tahes muid kolmandate poolte ainuõigusi.
 • mis tahes kahjud või kulud, mis kaasnevad solvavaks või ühiskonnas üldlevinud moraalipõhimõtetega (pühaduseteotus, vägivallastseenid, ebaseaduslikud tegevused jne) vastuolus olevaks peetava sisu avaldamisega.

4.5 Materjalid tuleb saata elektrooniliselt. Muudmoodi saadetud materjale ei võeta arvesse.

4.6 MTÜ kasutab saadud kujutisi ja retsepte, nagu ka osalejate nimesid ja fotosid ning eesolevate ürituste (poolfinaalid ja finaal) fotosid ja videoid, mis kujutavad osalejaid ja nende retsepte, omal äranägemisel NKV algatuse ning mis tahes NKV algatusega seotud MTÜ poolt pakutava toote või teenuse reklaamimiseks mis tahes levitamismeetodit rakendades piiramatu aja jooksul ilma, et MTÜ peaks osalejatele selle eest tasu maksma.

4.7 Osalejad loobuvad sisu esitades oma õigustest vastavale sisule (õigused antakse sellega üle organisaatorile) ega või nõuda mis tahes rahalist kompensatsiooni sisu võimaliku tulevase kasutuse eest. Sisu suhtes ei tohi kehtida autoriõigusi ja sisu ei kuulu tagastamisele.

4.8 Lisaks sellele on osalejad seoses kohalike ürituste ja finaaliga kaasatud ka mitmesugustesse toetus- ja reklaamitegevustesse.

 1. 5. Üldsätted ja tingimused

5.1 Käesolev dokument sisaldab kogu NKV algatuses osalemiseks vajalikku infot. Algatuses osaledes aktsepteerivad kandidaadid kõiki käesoleva dokumendi sätteid.

5.2 Algatuses ei või osaleda MTÜ töötajad ega nende lähimad pereliikmed ega ükski isik, kes on kaasatud selle algatuse korraldamisesse ja juhtimisse. Kohtunikekogu pereliikmed ei tohi samuti NKV algatuses osaleda

5.3 Osalemine veerand –ja poolfinaalides ja finaalis ning omistatava aunimetuse võitmine ei ole üleantavad ega oma majanduslikku väärtust.

5.4 MTÜ ei vastuta mis tahes kahjude ega kaotuste eest, mis saavad osalejale algatuses osalemise tagajärjel osaks. MTÜ vastutab siiski osaleja surmasaamise või kehavigastuste eest MTÜ enda mis tahes hooletuse tagajärjel.

5.5 MTÜd ei saa pidada vastutavaks mis tahes sellise tehnilise probleemi, inimliku eksimuse või volitamata sekkumise eest, mis võib mõjutada nõuetekohast registreerumist saidil või mis põhjustab saadud andmete kaotust või laostust.

5.6 MTÜ mis tahes otsust seoses mis tahes toetus- või reklaamitegevusega peetakse lõplikuks ja tühistamatuks.

5.7 MTÜ ei vastuta mis tahes viivituse ega võimetuse eest oma kohustuste täitmisel, kui seda põhjustab mis tahes selline sekkumine, tegu, tegematajätmine, sündmus või asjaolu, mis ei ole põhjendatult MTÜ kontrolli all (näiteks sõda, terrorism, hädaolukord või katastroof, k.a looduskatastroofid, arvutiviirused, programmivead, kahjustamine, ilma loata sekkumine, tehnilised probleemid või mis tahes muu olukord, mis võib mõjutada algatuse administreerimist, turvalisust, ausust, erapooletust või nõuetekohast läbiviimist).

5.8 Lisaks sellele jääb MTÜ-le õigus omal äranägemisel seadusega lubatud korras (a) diskvalifitseerida mis tahes sekkumise eest vastutav osaleja ja/või (b) pädevate ametiasutuste nõusolekul muuta, lükata edasi või jätta ära käesolevat algatust.

5.9 Käesolevad reeglid on koostatud kooskõlas Eesti õigusega. NKV algatus kuulub Eesti kohtute ainupädevusse.