Silverspooni hindamisprotsess

Kuidas valitakse Silverspoon kohtunikud?

Hindamine

Silverspoon konkursil on hindajateks väga erinevate eluvaldkondade ja maitseeelistustega inimesed ehk läbilõige Eesti ühiskonnast. Hindajate hulgas on nii toidunautlejaid, aga ka lihtsalt sagedasi restoranikülastajaid. Nemad kokku hindavad just seda, mis on inimestel väljas söömisel oluline. Kohtunike valikute kriteeriumid pandi paika juba 2004. aastal, mil Silverspooni konkurss esmakordselt välja kuulutati. Tolleaegse kokkuleppe kohaselt on kohtunikud erineva taustaga ja ka eri rahvustest inimesed, kuid keda ühendab kolm joont:

 1) nad elavad Eestis,

 2) nad soovivad edendada Eesti kokandusalaseid saavutusi,

 3) nad käivad sageli väljas söömas nii pere, kolleegide kui sõpradega.

Samad põhimõtted kehtivad ka tänasel päeval ning Silverspooni hindajate hulgas on mitmeid kohtunikke konkursi esimesest hindamisaastast.

Kuidas kohtunikud valitakse?

Soovitused võimalike kohtunike osas jõuavad juhtkonnani läbi laia võrgustiku, kuhu kuuluvad nii toiduarmastajad, restoranide austajad, aga ka tavalised Eesti inimesed, kes hindavad meie seltsi tegemisi. Kohtunikukandidaatidega viiakse läbi personaalsed intervjuud, et rõhutada hindamisprotsessi konfidentsiaalsust. Kõik  Silverspooni kohtunikud anonüümsed.

Kui kandidaat läbib intervjuu, peab ta allkirjastama nn Kohtuniku Kokkuleppe, mille kohaselt järgib ta Silverspooni konkursi reegleid ning hoiab oma hindamistulemusi ja andmed salajas. Peale Kohtuniku Kokkuleppe allkirjastamist viiakse läbi kohtunike koolitus, et tagada ühtse arusaama hindamisküsimustest ja hindamisprotsessi eesmärkidest.

Kohtunikud külastavad mitmeid samas kategoorias osalevaid restorane. Me nimetame seda “õun õuna vastu” lähenemiseks. See tähendab, et kohtunik, kes hindab fine dining restorane, hindab ainult fine dining restorane, samal ajal kui kohtunik, kes hindab kohvikud, hindab ainult kohvikuid.  

Kuidas toimub tulemuste hindamine?

Kõik hindajad peavad täitma põhjaliku, 30-70 küsimusega ankeedi. Kohtunikud saadavad oma hindamislehed otse kas emaili või posti teel audiitorfirmasse PwC. Seltsil puudub ligipääs täidetud hindamislehtedele ning hääled loeb PwC audiitor kokku iseseisvalt. Seega teavad hääletustulemusi ainult PwC audiitorid. Enne konkursi lõpugaalat teevad nad seltsi juhtkonnale teatavaks iga kategooria finalistid, kes kuulutatakse seejärel avalikult välja.

Silverspooni hindamisprotsess on läbipaistev, aus ja läbiproovitud. Oleme sellega tegelenud alates  2005. aastast ning kuigi me täiendame süsteemi igal aastal, rakendame oma algseid põhimõtteid ja valemeid järjepidevalt igal hooajal.

KES EI PÄÄSE KOHTUNIKEKS?

Selts ja juhtkond töötavad selle nimel, et välistada iga väiksemgi võimalik huvide konflikt kohtunike seas. Me soovime, et nad oleksid erapooletud ja iseseisvad ning oleksid võimalikult erineva taustaga.

Kõik hindajad on koolitatud ja sihikindlad, kuid nad ei ole professionaalsed toidukriitikud. Toit ja head sõbrad on küll nende kirg, kuid mitte nende igapäevatöö.

Me tahame, et meie kohtunikud oleksid neutraalsed. Nad on nagu Šveitsi riik – neil on erinev taust ja rahvuskuuluvus, kuid neid ühendab veendumus Silverspooni hindamise ja auhindade täielikust erapooletusest.

Et tagada hindamisprotsessi neutraalsus, on meil paigas mitmed kontrollmeetmed. Kohtunikud ei tohi olla:

  • Silverspooni sponsorfirmade omanikud või töötajad, või omanike või töötajate perekonnaliikmed.
  • Seltsi juhtkonna liikmed või palgalised, või Seltsi juhtkonna töötajate perekonnaliikmed.
  • Restoranide omanikud või töötajad, või restoranide omanike või töötajate perekonnaliikmed.
  • Professionaalsed toidukriitikud või toiduajakirjanikud või -kirjanikud, kellel on kehtiv tööleping mõne väljaandega. Samuti ei saa nad olla autorid, kellel on seos konkursi sponsoritega. (See piirang ei kata eraldiseisvaid isikuid, kes võivad olla lihtsalt toiduarmastajad ja poole kohaga toidublogijaid.)

Samuti peavad kohtunikud vastama järgnevatele tingimustele:

  • Neil ei tohi olla varasemat kriminaalkaristust või käimasolevat kriminaalmenetlust.
  • Neil peab olema Eestiga otsene seos.

Edu kõikidele osavõtjatele!